Brave Piglet

OS: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me
Memory: 64 MB
CPU: Pentium 300

Kt kurt ve zararl? lideri domuzlar evleri i?gal ve denemek ve yemek karar verdi! Bu korkmu? domuzlar kendi sper kahraman iin a?r?da ... sen!...