Dr. Pills

Tehlikeli ve korkun virs ortaya ?k?p yay?lmaya ba?lad???nda gezegen tehlikeli bir yer haline geldi! Dr. Pills adl? yeni...