Charlaine Harris: Dying for Daylight

OS: Windows XP/Vista
CPU: 1.0 GHz Mhz
RAM: 1024 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 280 MB

Kar??lamak Dahlia, I-play den yakla?an bir gizli nesne maceras?na ana kahraman - Daylight iin Dying! Bu ba...