Fly Chaser

PII-600 / 64M RAM / 16M Video 3D, Windows XP, DirectX 9.0

Darphy kk olan bir nilfer di?erine gne? ve dal?? yapt??? su birikintisi iine bask atlamak iin kullan?lan kurba?a funny. Ama Darphy benzers...