Hamlet

Windows XP, Vista or 7 / 1 GHz processor / 512 MB RAM / 100 MB hard drive space / 128 MB graphics card / DirectX 9.0

Bir bilim adam? zamanda geriye yolculuk ederken, karga?a ve ?amata pe?inden geldi ve William Shakespeare'in oyunu olan Ha...