Jane's Zoo

OS: Windows 98/Windows 2000/Windows XP/Windows Me/Windows Vista
Memory: 128 MB
DirectX: 3
CPU: P700

Jane oteller al??t?rmak iin kullan?lan, emlak, i?, ma?azalar, ve ok ba?ar?l? oldu bu alanlarda. Ama ?imdi de yeni bir deneyim bir tr almak is...