Mighty Rodent

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP Memory: 64 MB DirectX: 7.0 CPU: P 500Graphics: 32MB Graphics Card

Yeryznde plundering edilen y?l 2056 ve kt alan yabanc?lar bir ordu oldu?unu. Neyse ki, bir kahraman ileri gelmi?tir: saf parlak gc endam g...