Hayat?m Çiftlik

Windows XP, Vista or 7 / 1 GHz processor / 512 MB RAM / 64 MB video card / DirectX 9.0 or later / 80 MB hard drive space

Bir dakika, Lisa yeni bir ?ovun y?ld?z? olmak için bir kontrat imzal?yor; sonras?nda, Hayat?m Çiftlik'in ilk bölümünü kay...