Nancy Drew Dossier: Resorting to Danger

OS: Windows XP/Vista
CPU: 1.0 GHz
RAM: 256 MB
DirectX: 9.2
Hard Drive: 292 MB

Bilinmeyen bombard?man nl bir kapl?ca terrize oldu?unu. Gen detektif, Nancy Drew bu karma??k durumda soru?turma ve sorumlu ki?i bulmak kirala...