Nicky Boom

PII-600 / 64M RAM / 16M Video 3D, Windows XP, DirectX 9.0

Nicky kk bir adam, kim oh kt cad? elinden dedesi kurtarmak iin ihtiyac?n?z olan hemen bir ocuk vard?r. Diye eski bir kabilenin ormanda ya?...