Reincarnations: The Awakening

OS: Windows XP/Vista
CPU: 600 Mhz
RAM: 256 MB
DirectX: 7.0
Hard Drive: 184 MB

Bu zor gizli nesne macera sizi Jane reenkarnasyon hakk?nda bir makale yazmak yard?mc? olmal?d?r. Yeni bir vcutta yeniden do?mu? olmak yazar?n o...