Swipe

PII-600 / 64M RAM / 16M Video 3D, Windows XP, DirectX 9.0

Size soymak iin gidiyorsun biraz komik yarat?klar zerinde, senin kalenin duvarlar? t?rmanma dikkatli bir gz at?n. Emin iin, daha h?zl? olabil...