Treasure Mole: Winter Vacations

Pentium 300MMX or higher

K?? e?lence ve zevk iin iyi bir zaman. So hazine kstebek zaten k?? madenlerinde yapt??? yeni giri?imler ba?lad?. Alt?n Nuggets toplama s?ras?nd...